No more posts

май 14, 2017
imagesN7HAKU9D.jpg


Осветително тяло с 400W живачна лампа

InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

012345678900123456789001234567890
Консумирана мощност [W]
012345678900123456789001234567890
Консумирана мощност [W]

0123456789001234567890.01234567890
Електроенергията за 1 месец за 1 тяло с живачна крушка [лв.]
01234567890.01234567890
Електроенергия за 1 месец за 1 осветител [лв.]

0123456789001234567890
Подмяна на лампата и дроселите на всеки 2 години [лв.]
01234567890
Разходи за поддръжка за период > 15 години [лв.]

012345678900123456789001234567890
Общо разходи за 1 тяло за 12 месеца [лв.]
012345678900123456789001234567890
Спестявате за 12 месеца за всеки избран осветител DUST HIGH BAY 120  [лв.]

Годишни спестявания при подмяна с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W
1.6 years
Период на изплащане на инвестицията в подмяната
BGN 375
Еднократна инвестиция при подмяна на живачна лампа с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

Сравнение на разходите за експлоатация на осветление с живачна лампа и подмяната й с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

BGN 775
Спестявате за 5 години (в рамките на гаранцията) за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W
BGN 1678
Спестявате за 10 години за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W
BGN 3050

Спестявате за 15 години за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W [7]


[1] Консумацията на комплекта осветително тяло и самата живачна лампа. Номиналната консумация на лампата е 400W, а консумацията на дросела е около 40W. Приравняваме осветително тяло с живачната крушка от 400W с InnoLED DUST HIGH BAY 240W с цел да се постигне сравнение на при излъчване на еднакво количество светлина. При осветителите InnoLED излъчваната светлина е указана като стойност в техническите характеристики. При комбинацията на осветително тяло и лампа, реалния светлинен поток е около 60% от този създаван от осветителя. Източник: http://www.unep.org/climatechange/Portals/5/documents/RoapFocalPoints/010%20Lighting.pdf

[2] За изчисляване на получената стойност е използвана цена на 1 кв.ч. 0.22лв. (цена за небитови потребители с годишна консумация до 20 хил. кВч. – малки потребители, без ДДС. Източник: НСИ). Изчисленията са направени при следните допускания: обекта работи 21 дни в месеца, а времето за използване на осветление на ден е 12 часа. При по-големи потребители се очаква осветлението да работи повече часове, но електроенергията ще бъде на по-ниска цена, което реално няма да промени съществено очакваното време на изплащане на инвестицията.

[3] Живачната лампа с мощност от 400W има пазарна цена около 15лв., а още 15лв. е прогнозната стойност за дросели и труд за обслужване.

[4] Предлаганите от InnoLED осветители комбинират осветително тяло и източник на светлина, които са неразделно свързани. Наше задължение когато ги продаваме като едно изделие да упоменем общата им консумация в спецификациите на изделието. На практика това означава, че енергията, която се консумира от осветителите на InnoLED е равна на номиналната мощност обозначена в техническите характеристики и на етикета.

[5] Посочената максимална стойност е изчислена спазвайки предходните коментари ([2] и [4]).

[6] Посочената цена включва покупка и доставка на 1бр. InnoLED DUST HIGH BAY 120W.

[7] При експлоатация в посочените в [2] часове, минималния очакван живот от 50 000ч. на осветителите Инолед ще настъпи след поне 15 години.


януари 12, 2017
download.jpg


Осветително тяло с 400W живачна лампа

InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

012345678900123456789001234567890
Консумирана мощност [W]
012345678900123456789001234567890
Консумирана мощност [W]

0123456789001234567890.01234567890
Електроенергията за 1 месец за 1 тяло с живачна крушка [лв.]
01234567890.01234567890
Електроенергия за 1 месец за 1 осветител [лв.]

0123456789001234567890
Подмяна на лампата и дроселите на всеки 2 години [лв.]
01234567890
Разходи за поддръжка за период > 15 години [лв.]

012345678900123456789001234567890
Общо разходи за 1 тяло за 12 месеца [лв.]
012345678900123456789001234567890
Спестявате за 12 месеца за всеки избран осветител DUST HIGH BAY 120  [лв.]

Годишни спестявания при подмяна с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W
1.6 years
Период на изплащане на инвестицията в подмяната
BGN 375
Еднократна инвестиция при подмяна на живачна лампа с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

Сравнение на разходите за експлоатация на осветление с живачна лампа и подмяната й с InnoLED DUST HIGH BAY 120 W

BGN 775
Спестявате за 5 години (в рамките на гаранцията) за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W
BGN 1678
Спестявате за 10 години за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W
BGN 3050

Спестявате за 15 години за избора при подмяна на всяко тяло с живачна лампа с осветител InnoLED DUST HIGH BAY 120W [7]


[1] Консумацията на комплекта осветително тяло и самата живачна лампа. Номиналната консумация на лампата е 400W, а консумацията на дросела е около 40W. Приравняваме осветително тяло с живачната крушка от 400W с InnoLED DUST HIGH BAY 240W с цел да се постигне сравнение на при излъчване на еднакво количество светлина. При осветителите InnoLED излъчваната светлина е указана като стойност в техническите характеристики. При комбинацията на осветително тяло и лампа, реалния светлинен поток е около 60% от този създаван от осветителя. Източник: http://www.unep.org/climatechange/Portals/5/documents/RoapFocalPoints/010%20Lighting.pdf

[2] За изчисляване на получената стойност е използвана цена на 1 кв.ч. 0.22лв. (цена за небитови потребители с годишна консумация до 20 хил. кВч. – малки потребители, без ДДС. Източник: НСИ). Изчисленията са направени при следните допускания: обекта работи 21 дни в месеца, а времето за използване на осветление на ден е 12 часа. При по-големи потребители се очаква осветлението да работи повече часове, но електроенергията ще бъде на по-ниска цена, което реално няма да промени съществено очакваното време на изплащане на инвестицията.

[3] Живачната лампа с мощност от 400W има пазарна цена около 15лв., а още 15лв. е прогнозната стойност за дросели и труд за обслужване.

[4] Предлаганите от InnoLED осветители комбинират осветително тяло и източник на светлина, които са неразделно свързани. Наше задължение когато ги продаваме като едно изделие да упоменем общата им консумация в спецификациите на изделието. На практика това означава, че енергията, която се консумира от осветителите на InnoLED е равна на номиналната мощност обозначена в техническите характеристики и на етикета.

[5] Посочената максимална стойност е изчислена спазвайки предходните коментари ([2] и [4]).

[6] Посочената цена включва покупка и доставка на 1бр. InnoLED DUST HIGH BAY 120W.

[7] При експлоатация в посочените в [2] часове, минималния очакван живот от 50 000ч. на осветителите Инолед ще настъпи след поне 15 години.


януари 11, 2017
LED-vs-fluorescent-tubes.png

Ефективно ли е използването на стандартното луминесцентно осветление в офиси и магазини?

Луминисцентно тяло с пури T8 4х18W

InnoLED DESK SUN 1L

0123456789001234567890
Консумирана мощност [W]
0123456789001234567890
Консумирана мощност [W]

01234567890.01234567890
Електроенергията за 1месец за 1 луминисцентно [лв.]
01234567890.01234567890
Електроенергия за 1 месец за 1 осветител [лв.]

01234567890.01234567890
Подмяна на пурите и дроселите за 1 година [лв.]
012345678900123456789001234567890
С еднократната инвестиция за InnoLED DESK SUN 1L [лв.]

0123456789001234567890
Общо разходи за 1 тяло за 12 месеца [лв.]
0123456789001234567890
Спестявате за 12 месеца за всяко подменено тяло с InnoLED DESK SUN 1L  [лв.]

Годишни спестявания с InnoLED DESK SUN 1L

BGN 60

Спестявате за 12 месеца за всяко подменено тяло с InnoLED DESK SUN 1L


Сравнение на разходите за експлоатация на луминисцентно осветление с източници на светлина 4х18W и InnoLED DESK SUN 1L

[1] Консумацията на комплекта осветително тяло и източниците на светлина, каквито в случая са луминесцентните пури. Номиналната консумация на пурите е 72W, а консумацията на дроселите е около 30W. Нашите замервания показват консумация на осветителните тела с дросели и пури на Philips между 96 и 109W, за улеснения на изчисленията взимаме „средна“ стойност от 100W.

Други източници:

http://www.unep.org/climatechange/Portals/5/documents/RoapFocalPoints/010%20Lighting.pdf

http://www.lightsearch.com/resources/lightguides/ballasts.html

http://sound.westhost.com/lamps/fluoro-lamps.html

[2] За изчисляване на получената стойност е използвана цена на 1 кв.ч. 0.22лв. (цена за небитови потребители с годишна консумация до 20 хил. кВч. – малки потребители, без ДДС. Източник: НСИ). Направили сме следните допускания: обекта работи 7 дни в седмицата, а времето за използване на осветление е 10 или 12 часа.
[3] Нискобюджетните решения имат живот около година, цената на една пура е малко над 1лв. без ДДС, колкото е и на дроселите. Качествените решения са около 2-3 пъти по-скъпи, но животът им е отново 2-3 пъти по-дълъг, което отново води до същия разход на годишна база. В изчислението не е калкулирана стойността на труд, транспортни разходи и други загуби.

[4] Предлаганите от InnoLED осветители комбинират осветително тяло и източник на светлина, които са неразделно свързани. Наше задължение когато ги продаваме като едно изделие да упоменем общата им консумация в спецификациите на изделието. На практика това означава, че енергията, която се консумира от осветителите на InnoLED е равна на номиналната мощност обозначена в техническите характеристики и на етикета.

[5] Посочената максимална стойност е изчислена спазвайки предходните коментари ([2] и [4]) и се отнася за 12 часа работа на осветителното тяло на ден.

[6] Посочената цена включва покупка и доставка на 1бр. InnoLED DESK SUN 1L. Съществуват и допълнителни разходи за демонтаж на луминисцентните тела, изхвърлянето на подходящо място на съдържащите живак пури и разходи за монтаж на InnoLED осветлението.


СОФИЯ

Централен офис

Инолед ООД е надежден доставчик на качествено LED осветление
+ 359 895 466 673

www.innoled.eu

customer.service@innoled.eu

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Обслужваме клиенти на цялата територия на България




НЕКА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Следете активността ни в социалните мрежи